اطلاعیه

بستن
هنوز اطلاعیه ای در دست نیست.

دایرکتوری proc کاربردش چی هست؟

بستن
این موضوع بسته شده است.
X
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  دایرکتوری proc کاربردش چی هست؟

  سلام
  دایرکتوری proc کاربردش چی هست؟

  #2
  اگر اشتباه نکنم محتویات رم را نگه می داره

  کامنت


   #3


   1. / – Root

   • * Every single file and directory starts from the root directory.
    * Only root user has write privilege under this directory.
    * Please note that /root is root user’s home directory, which is not same as /.


   2. /bin – User Binaries
   • # Contains binary executables.
    # Common linux commands you need to use in single-user modes are located under this directory.
    # Commands used by all the users of the system are located here.
    # For example: ps, ls, ping, grep, cp


   3. /sbin – System Binaries
   • * Just like /bin, /sbin also contains binary executables.
    * But, the linux commands located under this directory are used typically by system aministrator, for system maintenance purpose.
    * For example: iptables, reboot, fdisk, ifconfig, swapon


   4. /etc – Configuration Files
   • * Contains configuration files required by all programs.
    * This also contains startup and shutdown shell scripts used to start/stop individual programs.
    * For example: /etc/resolv.conf, /etc/logrotate.conf


   5. /dev – Device Files
   • * Contains device files.
    * These include terminal devices, usb, or any device attached to the system.
    * For example: /dev/tty1, /dev/usbmon0


   6. /proc – Process Information
   • * Contains information about system process.
    * This is a pseudo filesystem contains information about running process. For example: /proc/{pid} directory contains information about the process with that particular pid.
    * This is a virtual filesystem with text information about system resources. For example: /proc/uptime


   7. /var – Variable Files
   • * var stands for variable files.
    * Content of the files that are expected to grow can be found under this directory.
    * This includes — system log files (/var/log); packages and database files (/var/lib); emails (/var/mail); print queues (/var/spool); lock files (/var/lock); temp files needed across reboots (/var/tmp);


   8. /tmp – Temporary Files
   • * Directory that contains temporary files created by system and users.
    * Files under this directory are deleted when system is rebooted.


   9. /usr – User Programs
   • * Contains binaries, libraries, documentation, and source-code for second level programs.
    * /usr/bin contains binary files for user programs. If you can’t find a user binary under /bin, look under /usr/bin. For example: at, awk, cc, less, scp
    * /usr/sbin contains binary files for system administrators. If you can’t find a system binary under /sbin, look under /usr/sbin. For example: atd, cron, sshd, useradd, userdel
    * /usr/lib contains libraries for /usr/bin and /usr/sbin
    * /usr/local contains users programs that you install from source. For example, when you install apache from source, it goes under /usr/local/apache2


   10. /home – Home Directories
   • * Home directories for all users to store their personal files.
    * For example: /home/john, /home/nikita


   11. /boot – Boot Loader Files
   • * Contains boot loader related files.
    * Kernel initrd, vmlinux, grub files are located under /boot
    * For example: initrd.img-2.6.32-24-generic, vmlinuz-2.6.32-24-generic


   12. /lib – System Libraries
   • # Contains library files that supports the binaries located under /bin and /sbin
    # Library filenames are either ld* or lib*.so.*
    # For example: ld-2.11.1.so, libncurses.so.5.7


   13. /opt – Optional add-on Applications
   • * opt stands for optional.
    * Contains add-on applications from individual vendors.
    * add-on applications should be installed under either /opt/ or /opt/ sub-directory.


   14. /mnt – Mount Directory
   • * Temporary mount directory where sysadmins can mount filesystems.


   15. /media – Removable Media Devices
   • * Temporary mount directory for removable devices.
    * For examples, /media/cdrom for CD-ROM; /media/floppy for floppy drives; /media/cdrecorder for CD writer


   16. /srv – Service Data
   * srv stands for service.
   * Contains server specific services related data.
   * For example, /srv/cvs contains CVS related data.   کامنت

   در حال انجام ...
   X