اطلاعیه

بستن
No announcement yet.

reset Internet Protocol (TCP/IP) in Windows XP to initial settings using netsh

بستن
این موضوع بسته شده است.
X
X
 
  • فیلتر کردن
  • زمان
  • نمایش
Clear All
پست های جدید

  • reset Internet Protocol (TCP/IP) in Windows XP to initial settings using netsh

    کد:
    http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q299357

در حال انجام ...
X