اطلاعیه

بستن
No announcement yet.

استارت نشدن IBSng در centos 6 با خطای SyntaxError: Non-ASCII character

بستن
این موضوع بسته شده است.
X
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

 • استارت نشدن IBSng در centos 6 با خطای SyntaxError: Non-ASCII character

  سلام
  من یک IBSng توی لینوکس centos 6 نصب کردم موقع استارت این خطا را میده
  چه طور درست میشه؟
  مرسی

  [root@IBSng ~]# /etc/init.d/IBSng restart
  Stopping ibs.py: [FAILED]
  Starting IBSng Core: importing required files ...
  forking ...
  IBSng started with pid=1439
  IBSng started with pid=0
  Calling Initializer routins
  Shutting down on error
  IBSng Failed to start!
  Traceback (most recent call last): [FAILED]
  File "/usr/local/IBSng/ibs.py", line 65, in start
  mainThreadInitialize()
  File "/usr/local/IBSng/ibs.py", line 40, in mainThreadInitialize
  core.main.init()
  File "/usr/local/IBSng/core/main.py", line 44, in init
  core.admin.admin_main.init()
  File "/usr/local/IBSng/core/admin/admin_main.py", line 18, in init
  from core.admin.admin_actions import AdminActions
  File "/usr/local/IBSng/core/admin/admin_actions.py", line 9, in <module>
  from core.lib import iplib
  File "/usr/local/IBSng/core/lib/iplib.py", line 5, in <module>
  from core.lib import IPy
  File "/usr/local/IBSng/core/lib/IPy.py", line 746
  SyntaxError: Non-ASCII character '\xa0' in file /usr/local/IBSng/core/lib/IPy.py on line 747, but no encoding declared; see http://www.python.org/peps/pep-0263. html for details (IPy.py, line 746) • #2
  فقط تو 6 به بعد اینطوره
  باید این 2 فایل را باز کنی

  nano /usr/local/IBSng/core/lib/IPy.py
  nano /usr/local/IBSng/core/lib/mschap/des_c.py

  اول فایل،دقیقا اول فایل،حتی خط خالی هم نباشه دو خط زیر را کپی کنی

  #!/usr/bin/python
  # -*- coding:utf-8 -*-

  کامنت

  در حال انجام ...
  X