اطلاعیه

بستن
No announcement yet.

نصب استریسک در لینوکس

بستن
این موضوع بسته شده است.
X
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

 • نصب استریسک در لینوکس

  این نصب شامل 13 مرحله می باشد :

  1) آپدیت خود CentOS
  2)غیرفعال کردن SELinux
  3)reboot
  4)نصب پیش نیازهای asterisk 11
  5)دانلود source code خود استریسک
  6) extract کردن فایل های دانلود شده
  7)نصب DAHDI(برای پشتبانی از کارت های تلفنی جهت ارتباط با خطوط شهری آنالوگ و دیجیتال)
  8)نصب LibPRI(برای پشتیبانی از PRI در استریسک )
  9)تغییر مسیر دایرکتوری استریسک
  10)اجرای Configure script استریسک
  11)نصب sample files
  12)استارت سرویس DAHDI
  13)استارت سرویس خود استریسک

  مرحله اول )قبل از اینکه شروع کنید ابتدا تمام پکیج های خود CentOS را آپدیت کنید برای این کار دستور زیر را در برنامه ترمینال تایپ می کنیم :


  کد:
  yum –y update 
  
  مرحله دوم )SELinux را غیر فعال می کنیم برای غیر غال کردن آن دستور زیر را تایپ می کنیم :


  کد:
  sed -i s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g /etc/selinux/config 
  
  مرحله سوم )بعد از آپدیت و غیر فعال کردن SELinux باید ریستارت کنیم .برای این کار دستور زیر را تایپ می کنیم :


  کد:
  reboot 
  
  مرحله چهارم ) Asterisk چند پیش نیاز دارند که قبل نصب آن باید آن ها را نصب کنیم
  این پیش نیاز ها موارد زیر می باشد :

  gcc
  gcc-c++

  kernel-devel(دلیل نصب این :چون DAHDI برای نصب ؛نیاز به کتابخانه های توسعه کرنل دارد که این کتابخانه را Kernel-devel برایش فراهم می کند )

  bison
  openssl-devel
  libtermcap-devel

  برای نصب این پیش نیازها دستور زیر را در ترمینال تایپ می کنیم :


  کد:
  yum install -y make wget openssl-devel ncurses-devel newt-devel libxml2-devel kernel-devel gcc gcc-c++ sqlite-devel 
  
  مرحله پنجم )دانلود خود asterisk :برای دانلود دستور زیر را تایپ می کنیم :
  برای این کار ابتدا باید به مسیر دایرکتوری usr/src/ برویم برای این کار دستور زیر را تایپ می کنیم :


  کد:
  cd /usr/src/ 
  
  سپس نبت می رسه به دانلود source code : در واقع این دستورات DAHDI 2.6, libpri 1.4 Asterisk 11 را دانلود می کند.برای این کار دستورات زیر را تک تک تایپ می کنیم :


  کد:
  wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
  wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-1.4-current.tar.gz
  wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-11-current.tar.gz 
  
  مرحله ششم ) extract کردن فایل های فشرده (یعنی فایل های .tar را untar می کنیم .)برای این کار دستور زیر را تایپ می کنیم :


  کد:
  tar zxvf dahdi-linux-complete*
  tar zxvf libpri*
  tar zxvf asterisk* 
  

  مرحله هفتم ) بعد از دانلود خود asterisk نوبت می رسه به دانلود PRI : برای دانلود آن دستور زیر را در ترمینال تایپ می کنیم :


  کد:
  wget http://downloads.digium.com/pub/libpri/libpri-1.4-current.tar.gz 
  
  مرحله پنجم ) در این مرحله فایل های .tar را از حالت فشرده خارج می کنیم یعنی برای untar کردن آن دستور زیر تایپ می کنیم :


  کد:
  tar -zxf zaptel-1.4-current.tar.gz
  tar -zxf asterisk-1.4-current.tar.gz
  tar -zxf libpri-1.4-current.tar.gz
  برای مراحل بعدی ترتیب مهم است یعنی باید به ترتیب نصب کنید اول: DAHDI دوم: LibPRI سوم :asterisk
  مرحله هفتم )برای نصب DAHDI که مخفف Digium Asterisk Hardware Device Interface می باشد.برای نصب آن دستور زیر را تایپ می کنیم:


  کد:
  cd /usr/src/dahdi-linux-complete*
  make && make install && make config 
  مرحله هشتم) برای استفاده از کارت های E1 برنامه LibPRI را نصب می کنیم .برای نصب LibPRI دستور زیر را تایپ می کنیم :


  کد:
  cd /usr/src/libpri*
  make && make install 
  

  مرحله نهم )
  برای تغییر دایرکتوری استریسک دستور زیر را تایپ می کنیم یعنی در واقع به همان مسیر اول(دایرکتوری نصب خود استریسک ) برمی گردیم .برای این کار دستور زیر را تایپ می کنیم :


  کد:
  cd /usr/src/asterisk* 
  
  مرحله دهم )
  برای اجرای Configure script استریسک در ابتدا لازم است که شما بدونید سیستم تان 32 بیتی هست یا 64 بیتی .برای فهمیدن این موضوع دستور زیر را تایپ می کنیم :


  کد:
  uname -a 
  
  اگر سیستم شما 32 بیتی باشد، دستوری شبیه دستور زیر را برمی گرداند :


  کد:
  2.6.18-238.12.1.el5 #1 SMP Tue May 31 13:23:01 EDT 2011 i686 i686 i386 GNU/Linux 
  
  و اگر سیستم شما 64 بیتی باشد، دستوری شبیه دستور زیر را برمی گرداند :


  کد:
  2.6.18-238.19.1.el5 #1 SMP Fri Jul 15 07:31:24 EDT 2011 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux 
  
  حال بعد از فهمیدن اینکه سیستم شما 32 بیتی هست یا 64 بیتی یکی از دستورات زیر را تایپ می کنید :
  برای سیستم 32 بیتی :


  کد:
  ./configure && make menuselect && make && make install 
  
  برای سیستم 64 بیتی :


  کد:
  ./configure --libdir=/usr/lib64 && make menuselect && make && make install 
  
  مرحله یازدهم )
  برای نصب sample files دستور زیر را تایپ می کنیم :


  کد:
  ./configure --libdir=/usr/lib64 && make menuselect && make && make installmake samples 
  
  بعد از نصب برای ریستارت به مسیر etc/init.d/ بروید و برنامه را ریستارت کنید.


  کد:
  make config 
  
  در اینجا دقت کنید اول سرویس dahdi را استارت می کنیم بعد سرویس خود استریسک (ترتیب مهم هست)

  کد:
  service dahdi start 
  
  مرحله آخر (مرحله سیزدهم )برای استارت خود استریسک دستور زیر را تایپ می کنیم:


  کد:
  service asterisk start 
  
  برای ارتباط با کنسول استریسک دستور زیر را تایپ می کنیم :


  کد:
  asterisk -rvvv 
  


  مفهوم دستور ها :
  make samples : ایجاد فایل های sample
  make progdocs : صفحات داکیومنت (doc ) برای استریسک
  make config : ریستارت سرویس asterisk
  برای اینکه سرویس ریستارت شود باید دستور make config را بزنید .
در حال انجام ...
X