سلام.... دوستان گلم.
من یه گوشی موبایل دارم که نتش فعاله یعنی اینترنت دارم
مودم...