منم فکر میکنم بد نیست دوستان یه معارفه داشته باشن شایید هدفها یکی باشه و با شناخت بیشتر اعضا از هم کمک بیشتری بشه دریافت ویا انجام داد .

این خودش میتونه یه تاپیک هم باشه " اگه دوست داری خودتو اینجا معرفی کن"