سلام
یه سوال کوچیک داشتم .
من همه سیستم هام به سوییچ وصله و از روتر هم که ورودی adsl دادم بهش یه خروجی به سویچ گرفتم .
1. آیا می تونم توی این حالت دو تا رنج شبکه داشته باشم ؟
2. اگر خیر چه روشی پیشنهاد می کنید که چند تا سیستم باید با هم توی رنج متفاوت باشن که اون رنج اول نتونن اونها رو ببینن.

سپاسگزارم