سلام من فقط در روترم aaa new-model و
aaa authentication ppp default if-needed group
tacacs+ loca
را اضافه كردم
حالا وقتي كه مي خواهم وارد روتر شوم username و password مي خواهد.در حاليكه قبلا فقط en مي زدم و سپس اسم رمز.ولي حالا نمي دونم چگونه وارد روتر شم.لطفا كمك كنيد