سلام به بخشید من میخوام وارد رشته مهندسی شبکه بشم شنیدم واسه دادن این ازمون ها باید به خارج از کشور بریم و نمره این ازمون ها در یافتن شغل موثر هست