سلام
وقت دوستان بخیر
درشبکه شرکت ایمیل داخلی راه اندازی شده بود که یوزر ها با اوت لووک به ایمیل داخلی دسترسی داشتند.بنا به دلایلی ایمیل داخلی را خاموش کردیم.
یوزر ها به دیتاهاشون دسترسی دارند اما امکان ارسال دیگه نیست.منتها زمانی که ویندوز عوض میشه چطور میشه بدون اینکه سرور ایمیل داخلی را بیارم بالا بتونم دیتاهای اوت لوک را براشون تو اوت لووک اضافه کنم.
در حالت عادی زمانی که فایل ایمیل داخلی را تعریف میکنیم باید حتما تست کنه وقتی سنت و رسیو اوکی بود بعد دسترسی به ارشیو میده