ناسا هاست ارائه دهنده سرور مجازی لینوکس و هاست پرسرعت وردپرس به همراه سی پنل و دایرکت ادمین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 4 , از مجموع 4

موضوع: چند نمونه کانفیگ

 1. #1
  RezaBehroozi admin آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jan 1970
  محل سکونت
  Iran/Shiraz
  نوشته ها
  11,159
  تشکرها / پسندها

  پیش فرض چند نمونه کانفیگ

  !
  version 12.2
  service timestamps debug uptime
  service timestamps log uptime
  service password-encryption
  !
  hostname manir
  !
  logging buffered 4096 debugging
  no logging console
  aaa new-model
  aaa authentication ppp default none
  aaa authentication ppp isputil group radius local
  aaa authorization network default none
  aaa authorization network isputil group radius local
  aaa accounting update newinfo
  aaa accounting network default none
  aaa accounting network isputil start-stop group radius
  enable secret 5 $1$Y/f7$Z5rqcDq7Twz.9VLfJ3x2e0
  enable password 7 03540A5955
  !
  username maniradmin
  ip subnet-zero
  !
  !
  ip name-server 217.218.127.104
  ip name-server 217.218.127.105
  ip name-server 192.9.9.3
  !
  !
  controller E1 1/0
  framing NO-CRC4
  channel-group 0 timeslots 1
  channel-group 1 timeslots 2
  channel-group 2 timeslots 3
  channel-group 3 timeslots 4
  channel-group 4 timeslots 5
  channel-group 5 timeslots 6
  channel-group 6 timeslots 7
  channel-group 7 timeslots 8
  channel-group 8 timeslots 9
  channel-group 9 timeslots 10
  channel-group 10 timeslots 11
  channel-group 11 timeslots 12
  channel-group 12 timeslots 14
  channel-group 14 timeslots 15
  channel-group 15 timeslots 16
  channel-group 16 timeslots 17
  channel-group 17 timeslots 18
  channel-group 18 timeslots 19
  !
  !
  !
  interface Loopback1
  ip address 192.168.9.1 255.255.255.252
  ip access-group 112 in
  ip access-group 112 out
  ip route-cache flow
  no ip mroute-cache
  !
  interface FastEthernet0/0
  ip address 217.219.137.129 255.255.255.224
  ip route-cache flow
  speed auto
  half-duplex
  traffic-shape group 147 8000 8000 8000 1000
  no cdp enable
  !
  interface FastEthernet0/1
  ip address 192.168.11.129 255.255.255.0
  ip access-group 112 in
  ip access-group 112 out
  ip route-cache flow
  duplex auto
  speed auto
  no cdp enable
  !
  interface Serial1/0:0
  description KHATIB
  ip unnumbered Loopback1
  !
  interface Serial1/0:1
  description elgoli omor 3
  ip unnumbered Loopback1
  !
  interface Serial1/0:2
  description TOZIE BARG
  ip unnumbered Loopback1
  !
  interface Serial1/0:3
  description SAZEH
  ip unnumbered Loopback1
  !
  interface Serial1/0:4
  description sarab
  ip unnumbered Loopback1
  !
  interface Serial1/0:5
  description mianeh
  ip unnumbered Loopback1
  !
  interface Serial1/0:6
  description garamalek omor 5
  ip unnumbered Loopback1
  !
  interface Serial1/0:7
  description SABESTAR
  ip unnumbered Loopback1
  !
  interface Serial1/0:8
  description MARAND
  ip unnumbered Loopback1
  !
  interface Serial1/0:9
  description MARAGEH
  ip unnumbered Loopback1
  !
  interface Serial1/0:10
  description satarkhan omor 4
  ip unnumbered Loopback1
  !
  interface Serial1/0:11
  description ardabil
  ip unnumbered Loopback1
  !
  interface Serial1/0:12
  ip unnumbered Loopback1
  !
  interface Serial1/0:14
  description antegal urumia
  ip unnumbered Loopback1
  !
  interface Serial1/0:15
  description urumia tozi
  ip unnumbered Loopback1
  !
  interface Serial1/0:16
  description ahar
  ip unnumbered Loopback1
  !
  interface Serial1/0:17
  no ip address
  !
  interface Serial1/0:18
  no ip address
  !
  interface Ethernet4/0
  no ip address
  shutdown
  half-duplex
  !
  interface Serial4/0
  ip unnumbered FastEthernet0/0
  ip access-group 112 in
  ip access-group 112 out
  ip nat outside
  encapsulation ppp
  ip route-cache flow
  no keepalive
  no fair-queue
  ignore-dcd
  no cdp enable
  !
  interface Group-Async0
  ip unnumbered FastEthernet0/0
  ip access-group 112 in
  ip access-group 112 out
  encapsulation ppp
  ip tcp header-compression passive
  async mode interactive
  peer default ip address pool invalidpool
  ppp authentication pap isputil
  ppp authorization isputil
  ppp accounting isputil
  group-range 97 103
  !
  interface Group-Async1
  ip unnumbered FastEthernet0/0
  encapsulation ppp
  ip tcp header-compression passive
  async mode interactive
  peer default ip address pool invalidpool1
  ppp authentication pap isputil
  ppp authorization isputil
  ppp accounting isputil
  group-range 104 112
  !
  ip local pool invalidpool 192.168.11.130 192.168.11.138
  ip local pool validpool 217.219.137.136 217.219.137.142
  ip local pool invalidpool1 192.168.11.139 192.168.11.145
  ip nat pool nat_inside 217.219.137.129 217.219.137.129 netmask 255.255.255.240
  ip nat inside source list 1 pool nat_inside overload
  ip classless
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial4/0
  ip route 132.147.160.0 255.255.255.0 Serial1/0:0
  ip route 132.147.161.0 255.255.255.0 Serial1/0:6
  ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 192.168.11.200
  ip route 172.16.100.0 255.255.255.0 192.168.11.200
  ip route 172.17.0.0 255.255.0.0 192.168.11.200
  ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.11.200
  ip route 192.168.7.0 255.255.255.0 192.168.10.7
  ip route 192.168.8.0 255.255.255.0 Serial1/0:15
  ip route 192.168.8.0 255.255.255.0 192.168.10.7
  ip route 192.168.9.4 255.255.255.252 Serial1/0:0
  ip route 192.168.9.8 255.255.255.252 Serial1/0:1
  ip route 192.168.9.12 255.255.255.252 Serial1/0:2
  ip route 192.168.9.16 255.255.255.252 Serial1/0:3
  ip route 192.168.9.20 255.255.255.252 Serial1/0:4
  ip route 192.168.9.24 255.255.255.252 Serial1/0:5
  ip route 192.168.9.28 255.255.255.252 Serial1/0:6
  ip route 192.168.9.32 255.255.255.252 Serial1/0:7
  ip route 192.168.9.36 255.255.255.252 Serial1/0:8
  ip route 192.168.9.40 255.255.255.252 Serial1/0:9
  ip route 192.168.9.44 255.255.255.252 Serial1/0:10
  ip route 192.168.9.48 255.255.255.252 Serial1/0:11
  ip route 192.168.9.52 255.255.255.252 Serial1/0:12
  ip route 192.168.9.60 255.255.255.252 Serial1/0:14
  ip route 192.168.9.70 255.255.255.254 Serial1/0:15
  ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 Serial1/0:15
  ip route 192.168.12.0 255.255.255.0 Serial1/0:2 100
  ip route 192.168.15.0 255.255.255.0 Serial1/0:11
  ip route 192.168.16.0 255.255.255.0 Serial1/0:3
  ip route 192.168.19.0 255.255.255.0 192.168.11.200
  ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 Serial1/0:8
  ip route 192.168.21.0 255.255.255.0 Serial1/0:7
  ip route 192.168.22.0 255.255.255.0 Serial1/0:12
  ip route 192.168.23.0 255.255.255.0 Serial1/0:4
  ip route 192.168.24.0 255.255.255.0 Serial1/0:16
  ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 Serial1/0:9
  ip route 192.168.50.198 255.255.255.254 192.168.11.197
  ip route 192.168.60.0 255.255.255.0 Serial1/0:14
  ip route 192.168.70.0 255.255.255.0 Serial1/0:15
  ip route 192.168.93.0 255.255.255.0 Serial1/0:0
  ip route 192.168.94.0 255.255.255.0 Serial1/0:1
  ip route 192.168.95.0 255.255.255.0 Serial1/0:2
  ip route 192.168.96.0 255.255.255.0 Serial1/0:3
  ip route 192.168.97.0 255.255.255.0 Serial1/0:4
  ip route 192.168.98.0 255.255.255.0 Serial1/0:5
  ip route 192.168.99.0 255.255.255.0 Serial1/0:6
  ip route 192.168.103.0 255.255.255.0 Serial1/0:10
  ip route 192.168.105.0 255.255.255.0 Serial1/0:12
  ip route 192.168.210.0 255.255.255.0 Serial1/0:9
  ip route 192.168.230.0 255.255.255.0 192.168.15.8
  ip route 192.168.231.0 255.255.255.0 192.168.15.8
  ip route 192.168.232.0 255.255.255.0 192.168.15.8
  ip route 192.168.233.0 255.255.255.0 192.168.15.8
  ip route 192.168.234.0 255.255.255.0 192.168.15.8
  ip route 192.168.235.0 255.255.255.0 192.168.15.8
  ip http server
  !
  access-list 112 deny tcp any any eq 445
  access-list 112 deny tcp any any eq 6669
  access-list 112 deny tcp any any eq 7000
  access-list 112 deny tcp any any eq 16959
  access-list 112 deny tcp any any eq 27374
  access-list 112 deny tcp any any eq 6711
  access-list 112 deny tcp any any eq 6712
  access-list 112 deny tcp any any eq 6776
  access-list 112 deny tcp any any eq 16660
  access-list 112 deny tcp any any eq 65000
  access-list 112 deny tcp any any eq 27665
  access-list 112 deny tcp any any eq 31337
  access-list 112 deny tcp any any eq 33270
  access-list 112 deny tcp any any eq 39168
  access-list 112 deny tcp any any eq 26300
  access-list 112 deny tcp any any eq 135
  access-list 112 deny tcp any any eq 593
  access-list 112 deny tcp any any eq 4444
  access-list 112 deny udp any any eq 31335
  access-list 112 deny udp any any eq 27444
  access-list 112 deny udp any any eq 135
  access-list 112 deny udp any any eq netbios-ns
  access-list 112 deny udp any any eq netbios-dgm
  access-list 112 deny udp any any eq netbios-ss
  access-list 112 deny udp any any eq 5000
  access-list 112 deny tcp any any eq 5554
  access-list 112 deny tcp any any eq 9996
  access-list 112 deny udp any any eq tftp
  access-list 112 deny udp any any range 995 999
  access-list 112 deny tcp any host 67.131.237.24
  access-list 112 deny tcp host 67.131.237.24 any
  access-list 112 deny tcp any host 66.132.161.105
  access-list 112 deny tcp any host 64.119.110.243
  access-list 112 deny tcp any host 80.67.170.20
  access-list 112 deny tcp host 66.132.161.105 any
  access-list 112 deny tcp host 64.119.110.243 any
  access-list 112 deny tcp host 80.67.170.20 any
  access-list 112 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
  access-list 112 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
  access-list 112 deny ip 255.0.0.0 0.255.255.255 any
  access-list 112 deny ip 224.0.0.0 7.255.255.255 any
  access-list 112 deny ip host 0.0.0.0 any
  access-list 112 deny ip 169.254.92.0 0.0.0.255 any
  access-list 112 deny ip host 169.254.8.78 any
  access-list 112 permit ip any any
  access-list 147 permit ip host 217.219.137.135 any
  route-map rr permit 10
  match ip address 111
  set ip next-hop 192.168.11.5
  !
  tftp-server flash:
  snmp-server community man RW 15
  snmp-server community public RW
  snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup coldstart warmstart
  snmp-server enable traps isdn call-information
  snmp-server enable traps isdn layer2
  snmp-server enable traps isdn chan-not-avail
  snmp-server enable traps hsrp
  snmp-server enable traps config
  snmp-server enable traps entity
  snmp-server enable traps envmon
  snmp-server enable traps ds0-busyout
  snmp-server enable traps ds1-loopback
  snmp-server enable traps bgp
  snmp-server enable traps ipmulticast
  snmp-server enable traps msdp
  snmp-server enable traps rsvp
  snmp-server enable traps frame-relay
  snmp-server enable traps rtr
  snmp-server enable traps syslog
  radius-server host 217.219.137.130 auth-port 2222 acct-port 2223
  radius-server retransmit 5
  radius-server key 7 040A5955
  !
  line con 0
  line 97 112
  timeout login response 300
  modem Dialin
  autocommand ppp
  transport input all
  autoselect during-login
  autoselect ppp
  autohangup
  stopbits 1
  flowcontrol hardware
  line aux 0
  line vty 0
  password 7 065559771E43
  line vty 1 4
  password 7 135641445901
  !
  end

 2. # ADS
  Circuit advertisement
  تاریخ عضویت
  Always
  محل سکونت
  Advertising world
  نوشته ها
  Many
   

 3. #2
  RezaBehroozi admin آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jan 1970
  محل سکونت
  Iran/Shiraz
  نوشته ها
  11,159
  تشکرها / پسندها

  پیش فرض

  !* Access.CiscoConfig
  !* IP Address : 217.219.55.228
  !* Community : public
  !* Downloaded 10/1/2005 2:57:44 AM by SolarWinds Config Transfer Engine Version 5.5.0
  !
  version 12.3
  service timestamps debug datetime msec
  service timestamps log datetime msec
  service password-encryption
  !
  hostname Access
  !
  boot-start-marker
  boot-end-marker
  !
  enable password 0 reza
  !
  username admin password 0 ali
  spe 1/0 2/9
  firmware location system:/ucode/mica_port_firmware
  !
  !
  resource-pool disable
  !
  aaa new-model
  !
  !
  aaa authentication login local local
  aaa authentication ppp default none
  aaa authentication ppp dialins group tacacs+ local
  aaa authorization exec default none
  aaa authorization exec dialins group tacacs+ local
  aaa authorization network default none
  aaa authorization network dialins group tacacs+
  aaa accounting update newinfo
  aaa accounting network default none
  aaa accounting network dialins start-stop group tacacs+
  aaa session-id common
  ip subnet-zero
  no ip source-route
  ip rcmd rsh-enable
  no ip domain lookup
  !
  async-bootp dns-server 217.219.55.226
  !
  isdn voice-call-failure 0
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  controller E1 0
  framing NO-CRC4
  clock source line primary
  ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital
  cas-custom 0
  !
  controller E1 1
  framing NO-CRC4
  clock source line secondary 1
  ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital
  cas-custom 0
  !
  controller E1 2
  framing NO-CRC4
  clock source line secondary 2
  ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital
  cas-custom 0
  !
  controller E1 3
  framing NO-CRC4
  clock source line secondary 3
  ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital
  cas-custom 0
  !
  controller E1 4
  framing NO-CRC4
  clock source line secondary 4
  ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital
  cas-custom 0
  !
  controller E1 5
  framing NO-CRC4
  clock source line secondary 5
  ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital
  cas-custom 0
  !
  controller E1 6
  framing NO-CRC4
  clock source line secondary 6
  ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital
  cas-custom 0
  !
  controller E1 7
  framing NO-CRC4
  clock source line secondary 7
  ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital
  cas-custom 0
  !
  !
  interface Ethernet0
  no ip address
  shutdown
  !
  interface Serial0
  ip unnumbered FastEthernet0
  ip access-group 115 in
  ip access-group 115 out
  no ip unreachables
  encapsulation ppp
  ip tcp header-compression
  custom-queue-list 1
  !
  interface Serial1
  no ip address
  shutdown
  clockrate 2015232
  no fair-queue
  !
  interface Serial2
  no ip address
  shutdown
  clockrate 2015232
  no fair-queue
  !
  interface Serial3
  no ip address
  shutdown
  clockrate 2015232
  no fair-queue
  !
  interface FastEthernet0
  ip address 217.219.55.228 255.255.255.224
  ip directed-broadcast
  ip policy route-map lan
  duplex auto
  speed auto
  !
  interface Group-Async0
  ip unnumbered FastEthernet0
  ip access-group 115 in
  ip access-group 115 out
  encapsulation ppp
  no ip route-cache
  ip tcp header-compression
  no ip mroute-cache
  ip policy route-map redirect
  async mode interactive
  peer default ip address pool pool1
  compress mppc
  priority-group 1
  ppp authentication pap dialins
  ppp authorization dialins
  ppp accounting dialins
  group-range 1 120
  !
  ip local pool pool1 80.191.148.65 80.191.148.126
  ip classless
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0
  no ip http server
  !
  !
  !
  ip access-list extended cache
  deny tcp host 217.219.55.226 any eq www
  deny tcp any host 217.219.55.227 eq www
  permit tcp 80.191.148.0 0.0.0.255 any eq www
  permit tcp 217.219.55.0 0.0.0.255 any eq www
  ip access-list extended icmp-deny
  deny icmp any any
  permit ip any any
  ip access-list extended test
  deny ip host 217.219.55.226 any
  permit tcp host 217.219.55.227 any eq www
  permit tcp host 217.219.55.229 any eq www
  permit tcp host 217.219.55.230 any eq www
  permit tcp host 217.219.55.231 any eq www
  permit tcp host 217.219.55.232 any eq www
  permit tcp host 217.219.55.233 any eq www
  permit tcp host 217.219.55.234 any eq www
  permit tcp host 217.219.55.235 any eq www
  permit tcp host 217.219.55.236 any eq www
  permit tcp host 217.219.55.237 any eq www
  permit tcp host 217.219.55.238 any eq www
  access-list 110 permit udp any any eq domain
  access-list 110 permit tcp any any eq telnet
  access-list 110 permit tcp any any eq 22
  access-list 111 permit tcp any any eq www
  access-list 112 permit tcp any any
  access-list 115 deny tcp any host 217.219.55.226 eq 6543
  access-list 115 deny udp any host 217.219.55.226 eq 6543
  access-list 115 deny udp any host 217.219.55.229 eq 6543
  access-list 115 deny tcp any host 217.219.55.229 eq 6543
  access-list 115 deny tcp any host 217.219.55.230 eq 6543
  access-list 115 deny udp any host 217.219.55.230 eq 6543
  access-list 115 deny udp any any eq tftp
  access-list 115 deny tcp any any eq 135
  access-list 115 deny udp any any eq 135
  access-list 115 deny udp any any eq netbios-ns
  access-list 115 deny tcp any any eq 137
  access-list 115 deny udp any any eq netbios-dgm
  access-list 115 deny tcp any any eq 138
  access-list 115 deny tcp any any eq 139
  access-list 115 deny udp any any eq netbios-ss
  access-list 115 deny tcp any any eq 445
  access-list 115 deny udp any any eq 445
  access-list 115 deny tcp any any eq 593
  access-list 115 deny tcp any any eq 4444
  access-list 115 deny tcp any any eq 707
  access-list 115 deny tcp any any eq 24
  access-list 115 deny tcp any any eq 68
  access-list 115 deny tcp any any eq 555
  access-list 115 deny udp any any eq 666
  access-list 115 deny tcp any any eq 1234
  access-list 115 deny tcp any any eq 1243
  access-list 115 deny udp any any eq 12345
  access-list 115 deny tcp any any eq 12345
  access-list 115 deny udp any any eq 1349
  access-list 115 deny tcp any any eq 1394
  access-list 115 deny tcp any any eq 1433
  access-list 115 deny udp any any eq 1434
  access-list 115 deny tcp any any eq 2020
  access-list 115 deny tcp any any eq 2080
  access-list 115 deny tcp any any eq 2525
  access-list 115 deny tcp any any eq 2773
  access-list 115 deny tcp any any eq 2774
  access-list 115 deny tcp any any eq 4000
  access-list 115 deny tcp any any eq 6711
  access-list 115 deny tcp any any eq 6712
  access-list 115 deny tcp any any eq 6713
  access-list 115 deny tcp any any eq 6776
  access-list 115 deny tcp any any eq 6796
  access-list 115 deny tcp any any eq 6969
  access-list 115 deny tcp any any eq 7000
  access-list 115 deny tcp any any eq 7002
  access-list 115 deny udp any any eq 7002
  access-list 115 deny tcp any any eq 7215
  access-list 115 deny tcp any any eq 7789
  access-list 115 deny tcp any any eq 8787
  access-list 115 deny tcp any any eq 27374
  access-list 115 deny tcp any any eq 27573
  access-list 115 deny tcp any any eq 31337
  access-list 115 deny udp any any eq 31337
  access-list 115 deny tcp any any eq 31338
  access-list 115 deny udp any any eq 31338
  access-list 115 deny tcp any any eq 54283
  access-list 115 deny tcp any any eq 54320
  access-list 115 deny tcp any any eq 54321
  access-list 115 deny udp any any eq 54321
  access-list 115 deny udp any any eq 37374
  access-list 115 deny tcp any any eq 37374
  access-list 115 deny tcp any host 217.219.55.228 eq telnet
  access-list 115 deny tcp any host 217.219.55.225 eq telnet
  access-list 115 deny udp any host 217.219.55.228 eq 23
  access-list 115 deny udp any host 217.219.55.225 eq 23
  access-list 115 permit ip any any
  access-list 160 permit udp any any eq domain
  access-list 160 permit tcp any any eq 63
  access-list 162 permit ip any host 83.170.50.240
  access-list 163 permit tcp any any
  access-list 164 permit ip any any
  queue-list 1 protocol ip 1 list 160
  queue-list 1 protocol ip 2 list 161
  queue-list 1 protocol ip 3 list 162
  queue-list 1 protocol ip 3 list 163
  queue-list 1 protocol ip 4 list 164
  queue-list 1 default 3
  queue-list 1 queue 1 limit 30
  queue-list 1 queue 2 limit 150
  queue-list 1 queue 3 limit 90
  queue-list 1 queue 4 limit 30
  queue-list 1 queue 5 limit 100
  queue-list 1 queue 6 limit 100
  priority-list 1 protocol ip high list 110
  priority-list 1 protocol ip medium list 111
  priority-list 1 protocol ip normal list 112
  priority-list 1 protocol ip low list 114
  !
  route-map redirect permit 7
  match ip address cache
  set ip next-hop 217.219.55.226
  !
  route-map lan permit 7
  match ip address test
  set ip next-hop 217.219.55.226
  !
  tacacs-server host 217.219.55.227 timeout 20 key 7 1101001019160A05
  tacacs-server directed-request
  tacacs-server key 7 151A1202002B22
  snmp-server community public RW 15
  !
  !
  !
  !
  !
  line con 0
  line 1 120
  modem InOut
  transport input all
  autoselect during-login
  autoselect ppp
  line aux 0
  line vty 0 15
  password password
  login
  !
  end


 4. #3
  RezaBehroozi admin آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jan 1970
  محل سکونت
  Iran/Shiraz
  نوشته ها
  11,159
  تشکرها / پسندها

  پیش فرض

  !* allameh-amini.CiscoConfig
  !* IP Address : 217.219.138.161
  !* Community : public
  !* Downloaded 10/1/2005 3:39:54 AM by SolarWinds Config Transfer Engine Version 5.5.0
  !
  version 12.2
  service timestamps debug uptime
  service timestamps log uptime
  no service password-encryption
  !
  hostname allameh-amini
  !
  aaa new-model
  !
  !
  aaa authentication login default group tacacs+ local
  aaa authentication enable default group tacacs+ enable
  aaa authentication ppp default if-needed group tacacs+ local
  aaa authorization exec default group tacacs+ local
  aaa authorization commands 1 default group tacacs+ local if-authenticated
  aaa authorization commands 15 default group tacacs+ local if-authenticated
  aaa authorization network default group tacacs+ local
  aaa accounting nested
  aaa accounting update newinfo
  aaa accounting exec default start-stop group tacacs+
  aaa accounting network default start-stop group tacacs+
  aaa session-id common
  !
  username admin privilege 15 password 0 ali
  ip subnet-zero
  ip rcmd rsh-enable
  ip rcmd remote-host system 217.219.138.162 xxxx enable
  !
  !
  ip name-server 217.218.127.104
  ip name-server 217.218.127.105
  ip name-server 192.9.9.3
  !
  !
  !
  !
  interface FastEthernet0/0
  ip address 217.219.138.161 255.255.255.224
  ip policy route-map cache
  duplex auto
  speed auto
  !
  interface Serial0/0
  ip unnumbered FastEthernet0/0
  !
  interface Group-Async1
  ip unnumbered FastEthernet0/0
  encapsulation ppp
  no ip route-cache
  ip tcp header-compression
  no ip mroute-cache
  ip policy route-map cache
  async mode interactive
  peer default ip address pool pool1
  ppp authentication pap
  group-range 33 48
  !
  ip local pool pool1 217.219.138.164 217.219.138.179
  ip classless
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0
  no ip http server
  ip pim bidir-enable
  !
  !
  access-list 110 deny tcp any any neq www
  access-list 110 deny tcp host 217.219.138.163 any
  access-list 110 permit tcp any any
  route-map cache permit 110
  match ip address 110
  set ip next-hop 217.219.138.163
  !
  tacacs-server host 217.219.138.162
  tacacs-server timeout 10
  snmp-server community public RW 15
  snmp-server community String RW 15
  !
  line con 0
  line 33 48
  modem InOut
  transport input all
  autoselect during-login
  autoselect ppp
  stopbits 1
  flowcontrol hardware
  line aux 0
  line vty 0 4
  !
  !
  end


 5. #4
  RezaBehroozi admin آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jan 1970
  محل سکونت
  Iran/Shiraz
  نوشته ها
  11,159
  تشکرها / پسندها

  پیش فرض

  !* as5350.CiscoConfig
  !* IP Address : 217.219.89.78
  !* Community : public
  !* Downloaded 10/1/2005 3:15:53 AM by SolarWinds Config Transfer Engine Version 5.5.0
  !
  version 12.2
  service timestamps debug uptime
  service timestamps log uptime
  service password-encryption
  !
  hostname as5350
  !
  no boot startup-test
  aaa new-model
  !
  !
  aaa authentication ppp isputil group radius local
  aaa authorization network isputil group radius local
  aaa accounting update newinfo
  aaa accounting network isputil start-stop group radius
  aaa session-id common
  enable secret 0 reza
  !
  username admin privilege 15 password 0 ali
  username mahdi password 7 141B13180916272E2927212C
  !
  !
  resource-pool disable
  !
  !
  !
  !
  ip subnet-zero
  ip rcmd rsh-enable
  ip cef
  ip name-server 217.218.127.104
  ip name-server 217.218.127.105
  ip name-server 195.146.32.1
  ip name-server 195.146.32.65
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  !
  fax interface-type fax-mail
  mta receive maximum-recipients 0
  !
  controller E1 3/0
  framing NO-CRC4
  ds0-group 1 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital
  cas-custom 1
  !
  controller E1 3/1
  framing NO-CRC4
  ds0-group 1 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital
  cas-custom 1
  !
  !
  !
  interface FastEthernet0/0
  ip address 217.219.89.75 255.255.255.192
  ip nat outside
  duplex auto
  speed auto
  !
  interface FastEthernet0/1
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  ip nat inside
  duplex auto
  speed auto
  !
  interface Serial0/0
  no ip address
  clockrate 2000000
  !
  interface Serial0/1
  no ip address
  clockrate 2000000
  !
  interface Group-Async0
  ip unnumbered FastEthernet0/0
  ip nat inside
  encapsulation ppp
  ip tcp header-compression
  async mode dedicated
  peer default ip address pool dialpool
  ppp authentication pap isputil
  ppp authorization isputil
  ppp accounting isputil
  group-range 1/00 1/59
  !
  ip local pool dialpool 192.168.1.30 192.168.1.90
  ip nat pool natpool 217.219.89.76 217.219.89.80 netmask 255.255.255.192
  ip nat inside source list 1 pool natpool overload
  ip classless
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 217.219.89.65
  no ip http server
  !
  access-list 1 permit any
  !
  snmp-server engineID local 00000009020000044D399F90
  snmp-server community public RW 15
  snmp-server community TaftaneT RW 15
  snmp-server community yyy RW 7
  snmp-server enable traps tty
  !
  radius-server host 217.219.89.67 auth-port 1336 acct-port 1337
  radius-server retransmit 5
  radius-server key 7 1249544541
  radius-server authorization permit missing Service-Type
  call rsvp-sync
  !
  voice-port 3/0:1
  compand-type a-law
  !
  voice-port 3/1:1
  compand-type a-law
  !
  !
  mgcp profile default
  !
  dial-peer cor custom
  !
  !
  !
  !
  line con 0
  line aux 0
  line vty 0 4
  password 0 password
  line 1/00 1/59
  no flush-at-activation
  no modem callout
  modem Dialin
  modem autoconfigure discovery
  transport input all
  autoselect during-login
  autoselect ppp
  !
  scheduler allocate 10000 400
  end


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. نمونه کانفیگ اسکویید
  توسط salamnet در انجمن لینوکس(Linux)
  پاسخ ها: 4
  آخرين نوشته: 2010/08/13, 01:31 PM
 2. چند نمونه کانفیگ 5
  توسط admin در انجمن سیسکو و انواع مختلف سخت افزار شبکه(cisco)
  پاسخ ها: 9
  آخرين نوشته: 2009/07/11, 01:13 AM
 3. چند نمونه کانفیگ 4
  توسط admin در انجمن سیسکو و انواع مختلف سخت افزار شبکه(cisco)
  پاسخ ها: 2
  آخرين نوشته: 2006/11/23, 01:08 AM
 4. چند نمونه کانفیگ 3
  توسط admin در انجمن سیسکو و انواع مختلف سخت افزار شبکه(cisco)
  پاسخ ها: 3
  آخرين نوشته: 2006/11/23, 01:07 AM
 5. چند نمونه کانفیگ 2
  توسط admin در انجمن سیسکو و انواع مختلف سخت افزار شبکه(cisco)
  پاسخ ها: 3
  آخرين نوشته: 2006/11/23, 01:05 AM

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •